09173147324- 071-32317588

صفحه اصلی / میکروفون یقه‌ای-بی‌سیم
میکروفون یقه‌ای بیسیم بویا Boya BY-XM6 S2 Mini

میکروفون یقه‌ای بیسیم بویا Boya BY-XM6 S2 Mini

Boya BY-XM6 S2 Mini

ویژگی های کلیدی :

ویژگی های گیرنده :

ویژگی‌های فرستنده :

ویژگی های میکروفون :